Korzyści dla posiadaczy kart:

  • 6 % zniżki na kurs prawa jazdy kat. B | 1200 zł zamiast 1260 zł |

Adres:

AUTO JAZDA -SUPER OSK
ul.Dworcowa 87
85-790 Bydgoszcz

+48 52 322 33 96 |+48 691 030 544
biuro@autojazda.com.pl

Dodatkowe informacje

AUTO JAZDA -SUPER OSK

Profil kandydata Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia składa w siedzibie właściwego organu wydającego prawo jazdy następujące dokumenty:

  •     wniosek o wydanie prawo jazdy
  •     orzeczenie lekarskie

wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakryci głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem

  •     zgodę rodziców jeżeli jest wymagana
  •     kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada
  •     Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Na spotkaniu organizacyjnym w naszym ośrodku szkolenia pomożemy przygotować wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania profilu kandydata.

    Polecane Oferty