Korzyści dla posiadaczy kart:

  • 20 % rabatu za usługę z Kancelarią MDA (np.800 zł zamiast 1000 zł za odszkodowanie 5000 zł )
  • 30 % rabatu za usługę z Kancelarią MDA (np.700 zł zamiast 1000 zł za odszkodowanie 5000 zł )

Adres:

Kancelaria MDA
ul. Wełniany Rynek 10/9B
85 - 036 Bydgoszcz

+48 783 340 641
sekretariat@kancelariamda.pl

Dodatkowe informacje

Kancelaria MDA

  • Naszą Kancelarię stworzyły osoby z dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej. Zadaniem kancelarii jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im roszczeń od zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw przesyłowych, a także od innych podmiotów, które odpowiadają za powstanie szkody lub zobowiązania pieniężnego.
  • Sporządzamy wszelkie wymagane pisma w imieniu osoby poszkodowanej i wierzyciela, a następnie występujemy do podmiotu odpowiedzialnego o wypłatę należnego świadczenia.Skorzystanie z usług Kancelarii daje pewność uzyskania wysokiej rekompensaty za poniesioną szkodę. Zespół fachowców oferuje bezpłatną poradę i konsultację każdego przypadku. W czasie trwania procesu odszkodowawczego i windykacyjnego klient regularnie otrzymuje informacje o przebiegu i postępach w sprawie, aż do skutecznego jej zakończenia. Gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego i windykacyjnego, łącznie z rozstrzygnięciem sporu na drodze sądowej.
  • Nasza Kancelaria gwarantuje przejrzyste zasady współpracy, wyegzekwowanie najwyższego, możliwego zadośćuczynienia i innych świadczeń odszkodowawczych oraz szybką i skuteczną windykację należności.
  • Wynagrodzenie firmy uzależnione jest od wysokości uzyskanego świadczenia i pobierane dopiero po uzyskaniu należności dla Klienta.

Zlecając nam swoją sprawę klient nie podejmuje żadnego ryzyka. Jednocześnie otrzymuje gwarancję efektywności naszej pracy.

    Polecane Oferty