Korzyści dla posiadaczy kart:

  • 40 % zniżki na bilet wstępu jednoosobowy | 3 zł zamiast 5 zł |
  • 33 % zniżki na bilet zbiorczy do muzeum | 8 zł zamiast 12 zł |

Adres:

Zbiory Archeologiczne
ul.Mennica 2
85-130 Bydgoszcz

+48 52 585 99 05
archeologia@muzeum.bydgoszcz.pl

Dodatkowe informacje

Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów, Zbiory Archeologiczne.

  • Wystawa „ Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów” prezentuje kulturę materialną, a przez jej pryzmat także różne przejawy życia społecznego i duchowego pradawnych mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Na wystawie wprowadzono nowoczesne metody przekazu dające odbiorcy możliwość czynnego udziału w zwiedzaniu wystawy i poszerzenia wiedzy według indywidualnego zapotrzebowania.